Blogs

Recruitment Marketing

6 min read
2023-08-02

Het Belang van Diversiteit en Inclusie in het Wervingsproces, hoe jij in 3 stappen inclusief kan werven

Het Belang van Diversiteit en Inclusie in het Wervingsproces, hoe jij in 3 stappen inclusief kan werven - SendtoDeliver

Het wervingsproces is een cruciale fase voor elk bedrijf dat op zoek is naar nieuw talent. Het aannemen van de juiste mensen is essentieel voor het succes en de groei van een organisatie. Een aspect dat steeds meer erkenning krijgt in het wervingsproces is diversiteit en inclusie. Het belang van het aantrekken van diverse talenten en het creëren van een inclusieve werkomgeving mag niet worden onderschat. In deze blog zullen we het belang van diversiteit en inclusie in het wervingsproces benadrukken en je 3 tips geven om de inclusief te werven.


Wat houdt Diversiteit en Inclusie in het wervingsproces?

Diversiteit verwijst naar de verscheidenheid aan kenmerken en achtergronden die mensen uniek maken. Dit omvat factoren zoals geslacht, etniciteit, leeftijd, religie, seksuele oriëntatie, opleidingsniveau, fysieke mogelijkheden en meer. Inclusie gaat over het creëren van een werkomgeving waarin alle werknemers zich gewaardeerd, gerespecteerd en betrokken voelen, ongeacht hun verschillen.


Vergroot jouw talentenpool

Het bevorderen van diversiteit en inclusie in het wervingsproces vergroot logischerwijs de talentenpool waaruit jouw organisatie kan putten. Het opent de deur voor een bredere en gevarieerde groep kandidaten, wat resulteert in meer innovatie en creativiteit binnen het team. Door een divers wervingsproces wordt het mogelijk om vooroordelen en stereotypen te doorbreken. Het helpt om talent te selecteren op basis van vaardigheden en competenties, ongeacht persoonlijke kenmerken.


Betere prestaties en concurrentievoordeel

Een divers personeelsbestand presteert over het algemeen beter en zorgt voor een concurrentievoordeel. Zo zijn diverse teams flexibeler en kunnen zij gemakkelijker inspelen op veranderingen in het team of de werkomstandigheden. Bovendien helpt het creëren van een inclusieve cultuur om talent aan te trekken en te behouden, waardoor de productiviteit en retentie van medewerkers worden verbeterd.


Verbeterd probleemoplossend vermogen

Diversiteit en inclusie bevorderen ook het probleemoplossend vermogen van een organisatie. Verschillende perspectieven kunnen nieuwe ideeën en benaderingen genereren bij het oplossen van uitdagingen. Een diverse groep mensen brengt overigens verschillende perspectieven en inzichten met zich mee, wat kan leiden tot betere besluitvorming en probleemoplossing.


Versterking van het Bedrijfsimago

Als organisatie wil je diversiteit en inclusie omarmen om verschillende ethische of morele redenen. Bovendien toont het aan dat jouw bedrijf sociale verantwoordelijkheid neemt en zal je een positief imago ontwikkelen in de ogen van klanten, partners en investeerders. Een inclusieve werkomgeving trekt niet alleen getalenteerde medewerkers aan, maar ook klanten die zich aangetrokken voelen tot de bedrijfscultuur.

Stap 1: Een inclusieve vacaturetekst

De eerste stap naar inclusief werven begint bij de vacaturetekst. Een inclusieve vacaturetekst spreekt een brede groep kandidaten aan en verwelkomt diversiteit. Hier zijn enkele tips om een inclusieve vacaturetekst op te stellen:

a. Gebruik inclusieve taal: Vermijd genderstereotypen en voorkeurswoorden die bepaalde groepen kunnen uitsluiten. Kies voor neutrale termen en zorg ervoor dat de tekst genderneutraal is.

b. Benadruk de waarde van diversiteit: Laat in de vacaturetekst zien dat je als organisatie diversiteit waardeert en verwelkomt. Benadruk de voordelen van een diverse werkomgeving en de rol die nieuwe talenten hierin spelen.

c. Vermijd onnodige eisen: Wees kritisch bij het opstellen van de vereisten voor de functie. Zorg ervoor dat de vereisten relevant zijn voor de functie en geen onnodige belemmeringen vormen voor potentiële kandidaten.


Stap 2: Inclusieve wervingskanalen

Het gebruik van inclusieve wervingskanalen is van vitaal belang om een diverse groep kandidaten te bereiken. Traditionele wervingskanalen kunnen soms een beperkt publiek aantrekken en bepaalde groepen uitsluiten. Hier zijn enkele suggesties voor inclusieve wervingskanalen:

a. Diverse online platformen: Maak gebruik van online platforms die specifiek gericht zijn op het aantrekken van diverse talenten. Er zijn verschillende jobboards en websites die zich richten op specifieke doelgroepen, zoals vrouwen in tech, mensen met een migratieachtergrond of kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

b. Campus recruitment: Als je op zoek bent naar jong talent, overweeg dan om op universiteiten en hogescholen te werven. Hier kun je in contact komen met studenten met diverse achtergronden en ervaringen.


Stap 3: Inclusieve selectieprocedure

Het zorgvuldig ontwerpen van een inclusieve selectieprocedure is van cruciaal belang om gelijke kansen te bieden aan alle kandidaten. Hier zijn enkele tips voor een inclusieve selectieprocedure:

a. Diverse interviewpanels: Zorg voor diversiteit in het interviewpanel, zodat kandidaten zich kunnen identificeren met verschillende teamleden. Dit kan helpen om vooroordelen te verminderen en een bredere evaluatie van kandidaten mogelijk te maken.

b. Objectieve criteria: Gebruik objectieve criteria om kandidaten te beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je gestandaardiseerde vragen stelt aan alle kandidaten en de antwoorden op een gestructureerde manier beoordeelt.

c. Bewustwording van vooroordelen: Train interviewers en wervingsmedewerkers om bewust te zijn van hun eigen vooroordelen. Dit kan helpen om onbewuste vooroordelen te verminderen.


Meer weten?

Het belang van diversiteit en inclusie in het wervingsproces kan niet genoeg benadrukt worden. Door inclusief te werven, vergroot je niet alleen de kans op het aantrekken van diverse talenten, maar creëer je ook een werkomgeving waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Met een inclusieve vacaturetekst, gebruik van diverse wervingskanalen en een inclusieve selectieprocedure leg je de basis voor een diverse en inclusieve organisatie. Inclusief werven is een investering in de toekomst van jouw bedrijf en draagt bij aan het succes op de lange termijn. Wil je meer weten? In deze blog vertellen we hoe jij je vacaturetekst écht uniek maakt.

Wil jij op een nieuwe manier jouw doelgroep inspireren?