Blogs

Recruitment Marketing

12 min read
2021-09-21

Brainstorm de online marketing doelen van jouw organisatie

Veel organisaties zijn aan de slag met online marketing zonder plan. Dit kun je vergelijken met varen op de Atlantische Oceaan zonder kaart. Geen plan zorgt ervoor dat iedereen met een ander doel aan het werk is, waardoor je langs elkaar heen gaat werken. Een brainstorm kan de oplossing zijn!

Hoe pak je het aan?

Een plan hebben voor online marketing is belangrijk. Hierdoor kun je ergens op terug vallen, creëer je gezonde verwachtingsmanagement en werk je als team naar doelen. Last but not least, het plan als team is opgesteld, daardoor is er een algemene verantwoordelijkheid: ownership!

Een goede marketing brainstorm bevat een aantal ingrediënten. Zonder deze ingrediënten gaat het niet vliegen:

 • Aanwezigheid van beslissingsmakers, marketing manager en teamleden van verschillende afdelingen (finance, development, design, etc.)
 • Ruim van te voren ingepland, op een tijdstip(pen) dat iedereen beschikbaar is
 • Duidelijke briefing over wat de groep kan verwachten en moet voorbereiden
 • Iemand aanwijzen die de brainstorm uitschrijft en wie uit deze notulen een algemeen marketingplan opstelt
 • Een inspirerende en beschikbare locatie (je wilt niet half uur lang rondlopen om een beschikbare locatie te vinden)
 • Grote vellen papier, stiften en een beamer

Wat is een marketing brainstorm?

Een brainstom heeft een aantal deliverables. Je wilt natuurlijk de doelen en verhaallijnen van marketing in kaart brengen, maar als het daarbij blijft gaat er natuurlijk niks gebeuren. Je moet ook weten hoe de doelen behaald gaan worden, wie voor welk doel verantwoordelijk is en welke deadlines daarbij horen. Dit betekent niet dat iemand gelijk verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden die komen kijken bij de doelen, wel dat je als team daar naar toewerkt.
Ook moeten de kosten en baten tegen elkaar afgewogen worden. Is er genoeg capaciteit, kennis, tooling en budget om de opgezette doelen te halen? Als laatste moeten de doelen en verantwoordelijkheden gecheckt worden. Dit is niet om iemand op de vingers te tikken, maar hulp te bieden wanneer het vastloopt.

Bij ons delen de marketing brainstorm op in drie sessies:

 • Brainstom 1: bepalen doelen en verhaallijnnen
 • Brainstorm 2: doelstellingen uitvoeren
 • Brainstorm 3: doelstellingen controleren

Deze brainstorms samen vormen het marketingplan en uitvoering van de organisatie.

Brainstorm 1 - Bepalen doelen en verhaallijnen

Deze brainstorm draait om het bepalen van de marketing doelen en verhaallijnen: deze moeten uiteraard SMART zijn. Zo is er een stip aan de horizon om naar toe te werken. Denk aan de volgende vragen die centraal staan in de eerste brainstorm:

 • Welk verhaal wil de organisatie vertellen en waarom?
 • Welke targets zijn er?
 • Wie is er verantwoordelijk voor wat?

Brainstorm 2 - Doelstellingen uitvoeren

Wanneer de doelen en verhaallijnen in kaart zijn, moet er een uitvoering voorbereid worden. Wat is er nodig om de doelen te halen en verhaallijnen neer te zetten?

 • Handvatten om het marketingplan uit te schrijven
 • Praktisch maken van de verantwoordelijkheden, inclusief deadlines
 • Bepalen welke marketing tool het beste bij de organisatie past

Brainstorm 3 - Doelstellingen controleren

Bij de laatste brainstorm is het de bedoeling dat alle sessies al zijn uitgeschreven inclusief het marketingplan. Zo kan er samen met het team de puntjes op de i worden gezet. In deze brainstorm sessie staat het volgende centraal:

 • Door het marketingplan lopen
 • Schema maken met to-do’s, verantwoordelijke en deadlines
 • Implementeren van de gekozen marketing tool

Wat gebeurt er na de brainstorm?

Na de brainstorm ligt er een concreet plan om de online marketing op te zetten en uit te voeren. Belangrijk is dat iemand wordt aangewezen om te controleren of het gehele plan op schema ligt en uitgevoerd wordt.

Het is handig om eens in het kwartaal samen te komen om te kijken wat de status is en of je elkaar kunt helpen. Plan dit van tevoren in! Ook moet er berekend worden of de marketingwerkzaamheden die voortkomen uit het marketingplan wat opleveren en wanneer er quitte wordt gedraaid. Uiteraard is dit onderdeel van het marketingplan. Succes!

Wil jij op een nieuwe manier jouw doelgroep inspireren?