SendtoDeliver Marketing Brainstorm

Brainstorm de online marketing doelen van jouw organisatie

Veel organisaties zijn aan de slag met online marketing zonder een (gedocumenteerd) plan. Dit kun je vergelijken met varen op de Atlantische Oceaan zonder kaart of navigatie. Geen plan zorgt ervoor dat iedereen met een ander doel aan het werk is, waardoor je langs elkaar heen werkt. Een brainstorm kan de oplossing zijn!

Liever met ons een professionele marketing brainstorm?

New call-to-action

Een gedocumenteerd plan voor online marketing is belangrijk. Hierdoor kun je ergens op terug vallen, creëer je gezonde verwachtingsmanagement, werk je als team naar doelen en omdat het plan als team is opgesteld, is er een algemene verantwoordelijkheid: ownership!

Hoe pak je het aan?

Een goede brainstorm voor online marketing bevat een aantal ingrediënten. Zonder deze ingrediënten gaat het niet vliegen:

 • Aanwezigheid van de key personen in de organisatie, eind verantwoordelijke marketing en medewerkers van verschillende afdelingen (finance, development, design, etc.)
 • Ruim van te voren ingepland, op een tijdstip(pen) dat iedereen beschikbaar is
 • Duidelijke briefing over wat de groep kan verwachten en moet voorbereiden
 • Iemand aanwijzen die de brainstorm uitschrijft en wie uit deze notulen een algemeen marketing plan opstelt
 • Een inspirerende beschikbare locatie (je wilt niet half uur lang rondlopen om een beschikbare locatie te vinden die ook nog eens deprimerend is)

Zorg er ook voor dat je grote vellen papier, stiften en een beamer geregeld hebt.

Wat is een marketing brainstorm?

Een brainstom heeft een aantal deliverables. Je wilt natuurlijk de doelen en verhaallijnen van marketing in kaart brengen, maar als het daarbij blijft gaat er natuurlijk niks gebeuren. Je moet ook weten hoe de doelen behaald gaan worden, wie voor welk doel verantwoordelijk is en welke deadlines daarbij horen. Dit betekent niet dat iemand gelijk verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden die komen kijken bij de doelen, wel dat het team daar naar toewerkt.
Ook moeten de kosten en baten tegen elkaar afgewogen worden. Is er genoeg capaciteit, kennis, tooling en budget om de opgezette doelen te halen? Als laatste moeten de doelen en verantwoordelijkheden gecheckt worden. Dit is niet om iemand op de vingers te tikken, maar hulp te bieden wanneer het vastloopt.

Wij delen de marketing brainstorm op in drie sessies:

 • Brainstom 1: bepalen doelen en verhaallijnnen
 • Brainstorm 2: doelstellingen uitvoeren
 • Brainstorm 3: doelstellingen controleren

Samen vormt dit het marketing plan van de organisatie.

Brainstomr 1 – bepalen doelen en verhaallijnen

Deze brainstorm draait om het bepalen van de marketing doelen en verhaallijnen, deze moeten uiteraard SMART zijn. Zo is er een stip aan de horizon om naar toe te werken.
Je kunt het volgende verwachten:

 • Welk verhaal wil de organisatie vertellen en waarom?
 • Welke targets zijn er?
 • Wie is er verantwoordelijk voor wat?
Brainstorm 2 – doelstellingen uitvoeren

Wanneer de doelen en verhaallijnen in kaart zijn, moet er een uitvoering voorbereid worden. Wat is er nodig om de doelen te halen en verhaallijnen neer te zetten?

 • Handvatten om het marketing plan uit te schrijven
 • Praktisch maken van de verantwoordelijkheden, inclusief deadlines
 • Bepalen welke marketing tool het beste bij de organisatie past
Brainstorm 3 – doelstellingen controleren

Bij deze brainstorm is het de bedoeling dat alle sessies al zijn uitgeschreven inclusief het marketing plan. Zo kan er samen met het team de puntjes op de i worden gezet.

 • Door het marketing plan lopen
 • Schema maken met to-do’s, verantwoordelijke en deadlines
 • Implementeren van de gekozen marketing tool
Wat gebeurt er na de brainstorm?

Na de brainstorm ligt er een concreet plan om de online marketing op te zetten en uit te voeren. Belangrijk is dat iemand wordt aangewezen om te controleren of het gehele plan op schema ligt en uitgevoerd wordt.

Het is handig om eens in het kwartaal samen te komen om te kijken wat de status is en of je elkaar kunt helpen. Ook moet er berekend worden of de werkzaamheden wat opleveren en wanneer er quite wordt gedraaid. Uiteraard is dit onderdeel van het marketing plan. Succes!

New call-to-action
Petra de Niet

No Comments

Post a Comment